מכרז מר/304/2018 גדרה

מכרז מר/304/2018 גדרה

שם המכרז:
מכרז מר/304/2018 גדרה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך

מכרזים נוספים