מכרז מר/287/2017 רמלה

שם המכרז:
מכרז מר/287/2017 רמלה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לדיור להשכרה

תכנים נוספים