קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז מר/242/2018 כפר ברא

מכרז מר/242/2018 כפר ברא

שם המכרז:
מכרז מר/242/2018 כפר ברא

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך

מכרזים נוספים