מכרז מר/234/2018 נס ציונה

שם המכרז:
מכרז מר/234/2018 נס ציונה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים