מכרז מר/193/2017 ראשון לציון, שיכון המזרח

שם המכרז:
מכרז מר/193/2017 ראשון לציון, שיכון המזרח

פרטי המכרז:
סך 4 מגרשים לבניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך

תכנים נוספים