מכרז מר/182/2018 באר יעקב

שם המכרז:
מכרז מר/182/2018 באר יעקב

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים