מכרז מר/122/2018 כפר קאסם

מכרז מר/122/2018 כפר קאסם

שם המכרז:
מכרז מר/122/2018 כפר קאסם

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים