מכרז יש/ 83/2017 בית אריה, עופרים

שם המכרז:
מכרז יש/ 83/2017 בית אריה, עופרים

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים