מכרז יש/ 8/2018 אריאל

שם המכרז:
מכרז יש/ 8/2018 אריאל

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים