מכרז יש/ 79/2017 אלפי מנשה

שם המכרז:
מכרז יש/ 79/2017 אלפי מנשה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים