מכרז יש/ 74/2017 ביתר עילית

מכרז יש/ 74/2017 ביתר עילית

שם המכרז:
מכרז יש/ 74/2017 ביתר עילית

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים