ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז יש/ 7/2018 עמנואל

מכרז יש/ 7/2018 עמנואל

שם המכרז:
מכרז יש/ 7/2018 עמנואל

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים