מכרז יש/ 7/2018 עמנואל

שם המכרז:
מכרז יש/ 7/2018 עמנואל

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים