מכרז יש/506/2018 מעלה אדומים, הגיתית

שם המכרז:
מכרז יש/506/2018 מעלה אדומים, הגיתית

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים