מכרז יש/501/2018 ביתר עילית

שם המכרז:
מכרז יש/501/2018 ביתר עילית

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים