מכרז יש/499/2018 מעלה אדומים

מכרז יש/499/2018 מעלה אדומים

שם המכרז:
מכרז יש/499/2018 מעלה אדומים

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים