מכרז יש/497/2018 בית אריה

שם המכרז:
מכרז יש/497/2018 בית אריה

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים