קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז יש/497/2018 בית אריה

מכרז יש/497/2018 בית אריה

שם המכרז:
מכרז יש/497/2018 בית אריה

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים