מכרז יש/ 37/2017 גבעת זאב

שם המכרז:
מכרז יש/ 37/2017 גבעת זאב

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים למסחר ו/או משרדים

תכנים נוספים