מכרז יש/303/2018 קרני שומרון

מכרז יש/303/2018 קרני שומרון

שם המכרז:
מכרז יש/303/2018 קרני שומרון

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים למסחר ו/או משרדים

מכרזים נוספים