קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז יש/300/2018 אריאל

מכרז יש/300/2018 אריאל

שם המכרז:
מכרז יש/300/2018 אריאל

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים