קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז יש/299/2018 אלפי מנשה, גבעת טל מזרח

מכרז יש/299/2018 אלפי מנשה, גבעת טל מזרח

שם המכרז:
מכרז יש/299/2018 אלפי מנשה, גבעת טל מזרח

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים