מכרז יש/299/2018 אלפי מנשה, גבעת טל מזרח

שם המכרז:
מכרז יש/299/2018 אלפי מנשה, גבעת טל מזרח

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים