מכרז יש/297/2018 אלפי מנשה, נופיה

שם המכרז:
מכרז יש/297/2018 אלפי מנשה, נופיה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך

תכנים נוספים