קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז יש/295/2018 בית אריה, העופרים

מכרז יש/295/2018 בית אריה, העופרים

שם המכרז:
מכרז יש/295/2018 בית אריה, העופרים

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים