מכרז יש/295/2018 בית אריה, העופרים

שם המכרז:
מכרז יש/295/2018 בית אריה, העופרים

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים