מכרז יש/294/2018 קרני שומרון, גינות שומרון

שם המכרז:
מכרז יש/294/2018 קרני שומרון, גינות שומרון

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים