מכרז יש/293/2018 אלקנה

שם המכרז:
מכרז יש/293/2018 אלקנה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים למסחר ו/או משרדים

תכנים נוספים