קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז יש/291/2018 אלקנה

מכרז יש/291/2018 אלקנה

שם המכרז:
מכרז יש/291/2018 אלקנה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים