מכרז יש/291/2018 אלקנה

שם המכרז:
מכרז יש/291/2018 אלקנה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים