מכרז יש/272/2018 מעלה אפרים

שם המכרז:
מכרז יש/272/2018 מעלה אפרים

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים