קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז יש/ 19/2017 אלפי מנשה

מכרז יש/ 19/2017 אלפי מנשה

שם המכרז:
מכרז יש/ 19/2017 אלפי מנשה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים