מכרז יש/162/2018 מעלה אדומים, כיכר קדם

שם המכרז:
מכרז יש/162/2018 מעלה אדומים, כיכר קדם

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים