קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז יש/162/2018 מעלה אדומים, כיכר קדם

מכרז יש/162/2018 מעלה אדומים, כיכר קדם

שם המכרז:
מכרז יש/162/2018 מעלה אדומים, כיכר קדם

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים