קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז יש/161/2018 מעלה אפרים

מכרז יש/161/2018 מעלה אפרים

שם המכרז:
מכרז יש/161/2018 מעלה אפרים

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים