קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז יש/ 14/2017 גבעת זאב, הבננה

מכרז יש/ 14/2017 גבעת זאב, הבננה

שם המכרז:
מכרז יש/ 14/2017 גבעת זאב, הבננה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים