מכרז יש/ 14/2017 גבעת זאב, הבננה

שם המכרז:
מכרז יש/ 14/2017 גבעת זאב, הבננה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים