מכרז יש/115/2017 אלפי מנשה

מכרז יש/115/2017 אלפי מנשה

שם המכרז:
מכרז יש/115/2017 אלפי מנשה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים