קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז יש/ 10/2018 קרית ארבע

מכרז יש/ 10/2018 קרית ארבע

שם המכרז:
מכרז יש/ 10/2018 קרית ארבע

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים למסחר ו/או משרדים

מכרזים נוספים