מכרז ים/ 96/2018 אשקלון, עיר היין

שם המכרז:
מכרז ים/ 96/2018 אשקלון, עיר היין

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לדיור להשכרה

תכנים נוספים