קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז ים/ 96/2018 אשקלון, עיר היין

מכרז ים/ 96/2018 אשקלון, עיר היין

שם המכרז:
מכרז ים/ 96/2018 אשקלון, עיר היין

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לדיור להשכרה

מכרזים נוספים