מכרז ים/ 64/2018 בית שמש, משקפיים

שם המכרז:
מכרז ים/ 64/2018 בית שמש, משקפיים

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לדיור מוגן (בית אבות)

תכנים נוספים