קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז ים/ 64/2018 בית שמש, משקפיים

מכרז ים/ 64/2018 בית שמש, משקפיים

שם המכרז:
מכרז ים/ 64/2018 בית שמש, משקפיים

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לדיור מוגן (בית אבות)

מכרזים נוספים