מכרז ים/435/2018 ירושלים, מתחם הכניסה לעיר

שם המכרז:
מכרז ים/435/2018 ירושלים, מתחם הכניסה לעיר

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים למסחר ו/או משרדים

תכנים נוספים