מכרז ים/430/2018 קרית מלאכי, רחוב גובר

שם המכרז:
מכרז ים/430/2018 קרית מלאכי, רחוב גובר

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לדיור מוגן (בית אבות)

תכנים נוספים