מכרז ים/412/2018 אשקלון, אגמים

שם המכרז:
מכרז ים/412/2018 אשקלון, אגמים

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לדיור להשכרה

תכנים נוספים