קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז ים/397/2017 אשקלון, המתנחלים

מכרז ים/397/2017 אשקלון, המתנחלים

שם המכרז:
מכרז ים/397/2017 אשקלון, המתנחלים

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים