מכרז ים/397/2017 אשקלון, המתנחלים

שם המכרז:
מכרז ים/397/2017 אשקלון, המתנחלים

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים