מכרז ים/386/2018 מרכז שפירא

שם המכרז:
מכרז ים/386/2018 מרכז שפירא

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך

תכנים נוספים