מכרז ים/376/2018 אשקלון, מתחם מ 7

שם המכרז:
מכרז ים/376/2018 אשקלון, מתחם מ 7

פרטי המכרז:
סך 10 מגרשים למסחר ו/או משרדים

תכנים נוספים