קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז ים/376/2018 אשקלון, מתחם מ 7

מכרז ים/376/2018 אשקלון, מתחם מ 7

שם המכרז:
מכרז ים/376/2018 אשקלון, מתחם מ 7

פרטי המכרז:
סך 10 מגרשים למסחר ו/או משרדים

מכרזים נוספים