קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז ים/355/2018 קרית יערים, טלסטון

מכרז ים/355/2018 קרית יערים, טלסטון

שם המכרז:
מכרז ים/355/2018 קרית יערים, טלסטון

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים