מכרז ים/355/2018 קרית יערים, טלסטון

שם המכרז:
מכרז ים/355/2018 קרית יערים, טלסטון

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים