מכרז ים/348/2018 אשקלון, הרצוג נכים

שם המכרז:
מכרז ים/348/2018 אשקלון, הרצוג נכים

פרטי המכרז:
סך 8 מגרשים לבניה נמוכה/צמודת קרקע/בנה ביתך

תכנים נוספים