מכרז ים/331/2017 בית שמש

שם המכרז:
מכרז ים/331/2017 בית שמש

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים