קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז ים/331/2017 בית שמש

מכרז ים/331/2017 בית שמש

שם המכרז:
מכרז ים/331/2017 בית שמש

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים