מכרז ים/325/2018 ירושלים, מורדות ארנונה

שם המכרז:
מכרז ים/325/2018 ירושלים, מורדות ארנונה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לדיור מוגן (בית אבות)

תכנים נוספים