מכרז ים/324/2018 ירושלים, מורדות ארנונה

שם המכרז:
מכרז ים/324/2018 ירושלים, מורדות ארנונה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים