קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז ים/324/2018 ירושלים, מורדות ארנונה

מכרז ים/324/2018 ירושלים, מורדות ארנונה

שם המכרז:
מכרז ים/324/2018 ירושלים, מורדות ארנונה

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים