ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז ים/323/2018 אשקלון, עיר היין

מכרז ים/323/2018 אשקלון, עיר היין

שם המכרז:
מכרז ים/323/2018 אשקלון, עיר היין

פרטי המכרז:
סך 15 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים