מכרז ים/323/2018 אשקלון, עיר היין

שם המכרז:
מכרז ים/323/2018 אשקלון, עיר היין

פרטי המכרז:
סך 15 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים