ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז ים/284/2018 בית שמש, ד/ 5

מכרז ים/284/2018 בית שמש, ד/ 5

שם המכרז:
מכרז ים/284/2018 בית שמש, ד/ 5

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים