מכרז ים/284/2018 בית שמש, ד/ 5

שם המכרז:
מכרז ים/284/2018 בית שמש, ד/ 5

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים