מכרז ים/267/2018 בית שמש

שם המכרז:
מכרז ים/267/2018 בית שמש

פרטי המכרז:
סך 1 מגרשים לדיור להשכרה

תכנים נוספים