מכרז ים/248/2018 בית שמש, ד3

שם המכרז:
מכרז ים/248/2018 בית שמש, ד3

פרטי המכרז:
סך 6 מגרשים לבניה רוויה

תכנים נוספים