קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז ים/248/2018 בית שמש, ד3

מכרז ים/248/2018 בית שמש, ד3

שם המכרז:
מכרז ים/248/2018 בית שמש, ד3

פרטי המכרז:
סך 6 מגרשים לבניה רוויה

מכרזים נוספים