מכרז ים/247/2018 ניצן

שם המכרז:
מכרז ים/247/2018 ניצן

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים למסחר ו/או משרדים

תכנים נוספים