קרקעות חקלאיות למכירה

ראשון - חמישי 9:00 - 17:30

זמינים בשעות העבודה

מכרז ים/247/2018 ניצן

מכרז ים/247/2018 ניצן

שם המכרז:
מכרז ים/247/2018 ניצן

פרטי המכרז:
סך 2 מגרשים למסחר ו/או משרדים

מכרזים נוספים